dEvadAsu ( 1953 )Banner
 • Vinoda Pictures

  Director
 • Raghavayya, Vedantam

  Producer
 • naaraayaNa, D.L

  Cast (in alphabetical order)

 • Anjaneyulu, C.S.R
 • chandrakumaari
 • lalita, baLLaari
 • naagESwararaavu, raajanaala
 • Nageswara Rao, Akkineni
 • Ranga Rao, S.V
 • satyanaaraayaNa, aaraNi
 • Savithri
 • SivarAm, pEkETi


  Story
 • Samudraala Sr. (adapted from Sarat's Bengali novel 'dEvadAsu')


  Dialogues
 • Samudraala Sr.

  Photography
 • rangaa, B.S

  Editor
 • naaraaayaNa

  Art
 • Godgaonkar

  Music
 • Subbaraman, C.R

  Playback
 • baalasaraswati, raavu
 • venkaTESwararaavu, ghanTasaala
 • Jikki Krishnaveni, P.G
 • rANi, K

  Lyrics
 • Samudraala Sr.

  Songs

  Comments
  Based on Sarat's novel by the same name

  (Data addition for the films has been temporarily suspended due to shifting the Swiss mirror site elsewhere)

  Database Search