rahasyam ( 1967 )Director
 • Raghavayya, Vedantam

  Producer
 • Sankara Reddi

  Cast (in alphabetical order)

 • nAgayya, chittUru V
 • Nageswara Rao, Akkineni
 • Rajasree
 • Ramana Reddy
 • Ranga Rao, S.V
 • Saroja Devi, B


  Music
 • venkaTESwararaavu, ghanTasaala

  Playback
 • Satyam, Madhavapeddi
 • Suseela, P
 • venkaTESwararaavu, ghanTasaala
 • Leela, P
 • kOmala, A.P
 • mallik

  Lyrics
 • Narayana Reddi, C
 • raamakRshNaSaastri, mallaadi

  Songs

  Comments
  Some more songs:

  1. tirumala girivaasaa
  2a. lalita bhaava nilaya -P. leela, Ghantasala and co. (ragamalika, sarswathi)
  b. SreedEvi kaivalya chintaamaNi -Do (raagamaalika)
  c. niTalalOchana nayanasaaraa -Do (ragamalika)
  3. jalajaataasana vaasavaadulanu - Ghantasala
  4. Sree vidyaam jagadaam dhaatrE - Ghantasala
  5. yaa dEvi madhu kaiTabha -maadhavapeddi (MS)
  6. mandaara maatanga - MS
  7. naarada SishyuDai tapamunan - Ghantasala
  8. shaDaananam chandana lipta gaatram - Ghantasala
  9. mammu pareeksha sEyuTaku - Ghantasala
  10. dEvee dayaamayee - MS
  11. kanTin kanTi ajaanDa bhaanDamu lanEka -Ghantasala
  12. deeni bhaavamu neekE teliyunuraa - Ghantasala
  13. nee padasEva jEsi tapah phalamandi - Ghantasala
  14. Enoka raajachandruDa -Ghantasala
  15. jananee nee Subha darSanambun - Ghantasala
  16. ennaDunE nE paapa kaaryamula nonarimpaka - leela
  17. idiyE dEva rahasyam hRdayaantaranga - leela
  18. Sree lalitaa SivajyOtee sarwa kaamadaa - leela
  19. girijaa kalyaaNam - yaksha gaanam - Ghantasala, leela, suSeela, mallik, kOmala,..
  20. magaraayaa valaraayaa ee vayyaari nee sommuraa - Ghantasala, suSeela
  21. unnadilE daagunnadilE - Ghantasala, suSeela
  22. chaareDEsi kanulatO - Ghantasala, suSeela
  23. saadhinchanaunaa jagaana - Ghantasala, suSeela
  24. ee janma saripOdu guruDaa - Ghantasala
  25. aakaaSambuna nunDi Sambhuni Sirambu - Ghantasala
  26. saadhinchinaa maaTa satyaamayaa - Ghantasala
  27. dEvi saakshaatkarinchi - Ghantasala
  28. alpuDavani ninnu aagrahimpanu gaani (word duel) -Ghantasala, MS
  29. naadu samasta Saktulunu - Ghantasala
  30. dEvinE raktabheeshunDu dhikkarinchi - Ghantasala

  (Contributed by Sreenivas Paruchuri <> sreeni@ktp.uni-paderborn.de )

  (Data addition for the films has been temporarily suspended due to shifting the Swiss mirror site elsewhere)

  Database Search