ciguraakulalO cilakammaa cinnamaaTa vina raavammaa

Transcribed by Ravi Manda


#citraM#: #doMga raamuDu# #gAyakulu#: #ghaMTasaala, jikki# #saMgItaM#: #rAjESvara rAvu# #racana#: # #p:# ciguraakulalO cilakammaa cinnamaaTa vina raavammaa marumallelalO maavayyaa maMci maaTa Selaveevayya #c1:# punnami vennela giligiMtalaku poocina mallela muripaalu nee cirunavvuku sarigaavammaa !! ciguraakulalO cilakamma !! #c2:# evarannaarO ee maaTaa viMTunnaanu nee nOTa telisee palikina viluvEla !! marumallelalO maavayya !! #c3:# valacE kOmali vayyaaraalaku talacE manasula teeyadanaalaku kalavaa viluvalu Selaveeya !! ciguraakulalO cilakamma !! #c4:# pai merugulakE bhramapaDakayya manasE maayani sogasayya guNamE taragani dhanamayyaa marumallelalO maavayyaa maMci maaTa Selaveevayya ciguraakulalO cilakammaa cinnamaaTa vina raavammaa #Note:- p:# pallavi #c:# caraNaM #


చెలియా కనరావా నిరాశజేసి పోయితివా (2) (చెలియా కనరావా)

ఓ చెలియా కలలేనా మన గాధ (చెలియా కనరావా)

ఏ కోనలలోన నినుగాన (2) ఏ దారిపోయితివో నాదారి ఏమో (2) (చెలియా కనరావా)

తనువు మనసు నీదే (2) నీవేనని బాసజేసినావే జవరాలా (2)
రారాని కోపాలు నాపైన నీకేల (2) (చెలియా కనరావా)

celiyaa kanaraavaa  niraaSajEsi pOyitivaa (2)   (celiyaa kanaraavaa)

O celiyaa kalalEnaa  mana gaadha   (celiyaa kanaraavaa)

E kOnalalOna ninugaana (2)  E daaripOyitivO naadaari EmO (2)   (celiyaa kanaraavaa)

tanuvu manasu needE (2)  neevEnani baasajEsinaavE javaraalaa (2)
raaraani kOpaalu naapaina neekEla (2)   (celiyaa kanaraavaa)

Lyrics

ciguraakulalO cilakammaa cinnamaaTa vina raavammaa

Transcribed by Ravi Manda


#citraM#: #doMga raamuDu# #gAyakulu#: #ghaMTasaala, jikki# #saMgItaM#: #rAjESvara rAvu# #racana#: # #p:# ciguraakulalO cilakammaa cinnamaaTa vina raavammaa marumallelalO maavayyaa maMci maaTa Selaveevayya #c1:# punnami vennela giligiMtalaku poocina mallela muripaalu nee cirunavvuku sarigaavammaa !! ciguraakulalO cilakamma !! #c2:# evarannaarO ee maaTaa viMTunnaanu nee nOTa telisee palikina viluvEla !! marumallelalO maavayya !! #c3:# valacE kOmali vayyaaraalaku talacE manasula teeyadanaalaku kalavaa viluvalu Selaveeya !! ciguraakulalO cilakamma !! #c4:# pai merugulakE bhramapaDakayya manasE maayani sogasayya guNamE taragani dhanamayyaa marumallelalO maavayyaa maMci maaTa Selaveevayya ciguraakulalO cilakammaa cinnamaaTa vina raavammaa #Note:- p:# pallavi #c:# caraNaM #