aakaaSa veedhilO aMdaala jaabili

Transcribed by Ravi Manda


#citraM#: #maaMgalya balaM # #gAyakulu#: #suSeela, ghaMTasaala # #saMgItaM#: # ghaMTasaala # #racana#: # #p:# aakaaSa veedhilO aMdaala jaabili vayyaari taaranu jEri uyyaalaloogenE sayyaaTalaaDenE !! aakaaSa veedhilO !! #c1:# jalataaru mEli mabbu paradaalu vEsi teracaaTu cEsi palumaarlu daagi daagi paMtaalu pOyi paMdaalu vEsi aMdaala caMdaamaama doMgaaTalaaDenE dObooculaaDenE !! aakaaSa veedhilO !! #c2:# jaDivaana hOrugaali suDirEgi raani jaDipiMca bOni kalakaalamu neevE nEnani palubaasalaaDi celiceMta cEri aMdaala caMdaamaama anuraagaM caaTenE nayagaaraM rEpenE !! aakaaSa veedhilO !! #Note:-# #p:# pallavi #c:# caraNaM #

Lyrics

aakaaSa veedhilO aMdaala jaabili

Transcribed by Ravi Manda


#citraM#: #maaMgalya balaM # #gAyakulu#: #suSeela, ghaMTasaala # #saMgItaM#: # ghaMTasaala # #racana#: # #p:# aakaaSa veedhilO aMdaala jaabili vayyaari taaranu jEri uyyaalaloogenE sayyaaTalaaDenE !! aakaaSa veedhilO !! #c1:# jalataaru mEli mabbu paradaalu vEsi teracaaTu cEsi palumaarlu daagi daagi paMtaalu pOyi paMdaalu vEsi aMdaala caMdaamaama doMgaaTalaaDenE dObooculaaDenE !! aakaaSa veedhilO !! #c2:# jaDivaana hOrugaali suDirEgi raani jaDipiMca bOni kalakaalamu neevE nEnani palubaasalaaDi celiceMta cEri aMdaala caMdaamaama anuraagaM caaTenE nayagaaraM rEpenE !! aakaaSa veedhilO !! #Note:-# #p:# pallavi #c:# caraNaM #